Concerts i activitats de la Federació

MASTERCLASS DE DIRECCIÓ CORAL 2024

By 23 November, 2023 No Comments
Les sessions de la masterclass tenen la finalitat de treballar tots els aspectes fonamentals
que deu dominar el director a l’hora de treballar amb un cor, com són el treball previ
d’anàlisi de la partitura, la planificació de l’assaig, la tècnica de direcció i la realització
de l’assaig i el concert.
A més, el director del cor ha de tenir un coneixement mínim de les distintes veus que el
composen i de la realització d’exercicis de vocalització per treure el màxim rendiment
del cor.