Després de l’inusitat estiu que hem passat i l’inici del curs coral, diverses Agrupacions Corals s’han posat en contacte amb aquesta Federació per a recaptar de la mateixa un protocol específic tendent a organitzar amb garanties sanitàries el començament dels assajos i les possibles actuacions públiques.
És per això que passem a informar:
1. La FECOCOVA no pot ni deu, ja que no està capacitada per a això, establir ni recomanar cap protocol d’actuacions.
2. Encara pretenent-ho, les especials característiques que conflueixen en les Agrupacions Corals (número i edats dels components, municipi en les quals estan establides, locals d’assajos, etc.), impedeixen disposar d’un model únic i uniforme per a tots els cors.
3. En conseqüència, és opinió d’aquesta Federació que els cors han d’atindre’s a les recomanacions i indicacions que emanen a cada moment de la Generalitat Valenciana en general i del que dispose cada Ajuntament en particular.

Al mateix temps aprofitem per a comunicar que, a causa de la situació sanitària, s’ha pres la determinació de suspendre definitivament el Dia Valencià del Cant Coral que estava previst celebrar a la Sala Alfons el Magnànim de València el mes vinent d’octubre, quedant arracada la celebració del Nadal al Carrer en funció de l’evolució de la pandèmia.