Concerts i activitats de la FederacióConcurs de Composició

XXII CONCURS DE COMPOSICIÓ “PACO LLÁCER” D’OBRES PER A COR MIXT

By 2 April, 2024 No Comments

La Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), amb l’ànim de fomentar la composició d’obres per a cor i donar difusió al treball de compositors actuals, convoca el XXII Concurs de composició PACO LLÁCER d’obres per a cor mixt.

Resum de les bases:

Les obres hauran d’haver tingut entrada en el correu electrònic d’esta Federació abans de les 23.59 hores del dia 31 de juliol de 2024, data límit de presentació de les obres.
S’establix un únic premi a la millor obra del concurs, amb una dotació econòmica de 2.000 € i trofeu. El premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent.

Bases completes en: Bases XXII Paco Llacer 2024 valencià

The Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), with the aim of promoting the composition of works for choir and disseminating the work of current composers, announces the XXII PACO LLÁCER Composition Competition for works for mixed choir.

Summary of the rules:

The works must have been received by the e-mail address of this Federation before 23:59 hours on 31 July 2024, the deadline for submission of works.
There will be a single prize for the best work in the competition, with a cash prize of €2,000 and a trophy. The prize will be subject to current tax regulations.

Complete rules at: Complete rules Paco Llacer 2024