Concerts i activitats de la Federació

Subvenció del IVC a FECOCOVA per a l’exercici 2022

By 16 November, 2022 No Comments

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha atorgat una subvenció directa a la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), per a finançar les despeses corrents derivades de les activitats aprovades per l’assemblea general i del seu funcionament durant l’exercici 2022, com a part de les mesures de foment musical a les quals la IVC pretén secundar sense cap mena de contraprestació directa.

 

La FECOCOVA té com a objecte la difusió i el coneixement de la música coral, així com la coordinació, l’assessorament i el suport als cors federats. L’any 2022 té previst realitzar diferents projectes d’actuació per a donar a conéixer el moviment coral i, especialment, la música coral valenciana, així com fomentar la col·laboració i cooperació entre els diferents cors.

 

Per a la realització de les activitats esmentades, la IVC aportarà a la FECOCOVA la quantitat màxima de QUARANTA MIL euros (40.000 €), en concepte de subvenció nominativa, segons apareix aprovada en el DOGV de data 10 de Novembre de 2022, i que es pot consultar en el següent enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/10/pdf/2022_10069.pdf