Orfeón de Aldaia

MIXTO / INFANTIL

Casa de la Música P/Constitució, 20 Ap.C.91
46960 Aldaia València
610318181 639248620   654798401 

orfeo.aldaia1972@gmail.com

orfeoaldaia.blogspot.com