Coral de Bonrepòs i Mirambell

MIXTO

Casa de la Cultura  C/ Rei en Jaume s/n
46131 Bonrepòs i Mirambell València
650 76 58 95
657 01 91 62

polimnia78@yahoo.es

www.corbonrepos.es