Coral Salvador Giner

MIXTO / INFANTIL

C/ Guillem de Castro, 73
46008 València
96 334 36 27 / 96 392 07 86

societatcoralelmicalet@gmail.com

www.scelmicalet.cat